Επίσημο Δελτίο Καιρού Τμ. Μετεωρολογίας Κύπρου (Τελευταία Ενημέρωση)
Σήμερα
38°C
22°C
Απόψε
         
22°C
Αύριο το Πρωί
Αύριο το Απόγευμα
39°C
Αύριο το Βράδυ
Σήμερα
32°C
23°C
Απόψε
         
22°C
Αύριο το Πρωί
Αύριο το Απόγευμα
33°C
Αύριο το Βράδυ
Σήμερα
30°C
22°C
Απόψε
         
22°C
Αύριο το Πρωί
Αύριο το Απόγευμα
33°C
Αύριο το Βράδυ
Σήμερα
30°C
21°C
Απόψε
         
22°C
Αύριο το Πρωί
Αύριο το Απόγευμα
31°C
Αύριο το Βράδυ
Σήμερα
32°C
22°C
Απόψε
         
22°C
Αύριο το Πρωί
Αύριο το Απόγευμα
33°C
Αύριο το Βράδυ
Σήμερα
27°C
15°C
Απόψε
         
16°C
Αύριο το Πρωί
Αύριο το Απόγευμα
28°C
Αύριο το Βράδυ
Σήμερα
30°C
21°C
Απόψε
         
22°C
Αύριο το Πρωί
Αύριο το Απόγευμα
33°C
Αύριο το Βράδυ