Επίσημο Δελτίο Καιρού Τμ. Μετεωρολογίας Κύπρου (Τελευταία Ενημέρωση)
Σήμερα
40°C
25°C
Απόψε
         
24°C
Αύριο το Πρωί
Αύριο το Απόγευμα
40°C
Αύριο το Βράδυ
Σήμερα
36°C
22°C
Απόψε
         
22°C
Αύριο το Πρωί
Αύριο το Απόγευμα
34°C
Αύριο το Βράδυ
Σήμερα
34°C
22°C
Απόψε
         
22°C
Αύριο το Πρωί
Αύριο το Απόγευμα
34°C
Αύριο το Βράδυ
Σήμερα
32°C
21°C
Απόψε
         
22°C
Αύριο το Πρωί
Αύριο το Απόγευμα
31°C
Αύριο το Βράδυ
Σήμερα
34°C
24°C
Απόψε
         
22°C
Αύριο το Πρωί
Αύριο το Απόγευμα
34°C
Αύριο το Βράδυ
Σήμερα
31°C
17°C
Απόψε
         
18°C
Αύριο το Πρωί
Αύριο το Απόγευμα
31°C
Αύριο το Βράδυ
Σήμερα
35°C
22°C
Απόψε
         
22°C
Αύριο το Πρωί
Αύριο το Απόγευμα
31°C
Αύριο το Βράδυ