Επίσημο Δελτίο Καιρού Τμ. Μετεωρολογίας Κύπρου (Τελευταία Ενημέρωση)
Σήμερα το Πρωί
Σήμερα το Απόγευμα
32°C
Απόψε
17°C
Σήμερα το Πρωί
Σήμερα το Απόγευμα
32°C
Απόψε
19°C
Σήμερα το Πρωί
Σήμερα το Απόγευμα
32°C
Απόψε
19°C
Σήμερα το Πρωί
Σήμερα το Απόγευμα
29°C
Απόψε
19°C
Σήμερα το Πρωί
Σήμερα το Απόγευμα
32°C
Απόψε
19°C
Σήμερα το Πρωί
Σήμερα το Απόγευμα
22°C
Απόψε
15°C
Σήμερα το Πρωί
Σήμερα το Απόγευμα
29°C
Απόψε
19°C