Επίσημο Δελτίο Καιρού Τμ. Μετεωρολογίας Κύπρου (Τελευταία Ενημέρωση)
Σήμερα
38°C
23°C
Απόψε
         
25°C
Αύριο το Πρωί
Αύριο το Απόγευμα
40°C
Αύριο το Βράδυ
Σήμερα
33°C
24°C
Απόψε
         
25°C
Αύριο το Πρωί
Αύριο το Απόγευμα
37°C
Αύριο το Βράδυ
Σήμερα
34°C
24°C
Απόψε
         
25°C
Αύριο το Πρωί
Αύριο το Απόγευμα
34°C
Αύριο το Βράδυ
Σήμερα
31°C
22°C
Απόψε
         
23°C
Αύριο το Πρωί
Αύριο το Απόγευμα
32°C
Αύριο το Βράδυ
Σήμερα
36°C
23°C
Απόψε
         
25°C
Αύριο το Πρωί
Αύριο το Απόγευμα
34°C
Αύριο το Βράδυ
Σήμερα
30°C
19°C
Απόψε
         
20°C
Αύριο το Πρωί
Αύριο το Απόγευμα
30°C
Αύριο το Βράδυ
Σήμερα
32°C
22°C
Απόψε
         
23°C
Αύριο το Πρωί
Αύριο το Απόγευμα
35°C
Αύριο το Βράδυ