Επίσημο Δελτίο Καιρού Τμ. Μετεωρολογίας Κύπρου (Τελευταία Ενημέρωση)
Σήμερα το Πρωί
Σήμερα το Απόγευμα
42°C
Απόψε
25°C
Σήμερα το Πρωί
Σήμερα το Απόγευμα
35°C
Απόψε
24°C
Σήμερα το Πρωί
Σήμερα το Απόγευμα
35°C
Απόψε
24°C
Σήμερα το Πρωί
Σήμερα το Απόγευμα
33°C
Απόψε
24°C
Σήμερα το Πρωί
Σήμερα το Απόγευμα
35°C
Απόψε
24°C
Σήμερα το Πρωί
Σήμερα το Απόγευμα
33°C
Απόψε
21°C
Σήμερα το Πρωί
Σήμερα το Απόγευμα
35°C
Απόψε
24°C