Επίσημο Δελτίο Καιρού Τμ. Μετεωρολογίας Κύπρου (Τελευταία Ενημέρωση)
Σήμερα
34°C
20°C
Απόψε
         
20°C
Αύριο το Πρωί
Αύριο το Απόγευμα
35°C
Αύριο το Βράδυ
Σήμερα
31°C
20°C
Απόψε
         
21°C
Αύριο το Πρωί
Αύριο το Απόγευμα
32°C
Αύριο το Βράδυ
Σήμερα
30°C
23°C
Απόψε
         
21°C
Αύριο το Πρωί
Αύριο το Απόγευμα
31°C
Αύριο το Βράδυ
Σήμερα
29°C
24°C
Απόψε
         
21°C
Αύριο το Πρωί
Αύριο το Απόγευμα
30°C
Αύριο το Βράδυ
Σήμερα
33°C
21°C
Απόψε
         
21°C
Αύριο το Πρωί
Αύριο το Απόγευμα
31°C
Αύριο το Βράδυ
Σήμερα
26°C
13°C
Απόψε
         
14°C
Αύριο το Πρωί
Αύριο το Απόγευμα
26°C
Αύριο το Βράδυ
Σήμερα
30°C
22°C
Απόψε
         
21°C
Αύριο το Πρωί
Αύριο το Απόγευμα
32°C
Αύριο το Βράδυ