Επίσημο Δελτίο Καιρού Τμ. Μετεωρολογίας Κύπρου (Τελευταία Ενημέρωση)
Σήμερα
15°C
4°C
Απόψε
         
5°C
Αύριο το Πρωί
Αύριο το Απόγευμα
13°C
Αύριο το Βράδυ
Σήμερα
16°C
6°C
Απόψε
         
9°C
Αύριο το Πρωί
Αύριο το Απόγευμα
14°C
Αύριο το Βράδυ
Σήμερα
15°C
5°C
Απόψε
         
9°C
Αύριο το Πρωί
Αύριο το Απόγευμα
14°C
Αύριο το Βράδυ
Σήμερα
16°C
7°C
Απόψε
         
10°C
Αύριο το Πρωί
Αύριο το Απόγευμα
13°C
Αύριο το Βράδυ
Σήμερα
16°C
5°C
Απόψε
         
9°C
Αύριο το Πρωί
Αύριο το Απόγευμα
14°C
Αύριο το Βράδυ
Σήμερα
5°C
-1°C
Απόψε
         
-1°C
Αύριο το Πρωί
Αύριο το Απόγευμα
3°C
Αύριο το Βράδυ
Σήμερα
16°C
8°C
Απόψε
         
10°C
Αύριο το Πρωί
Αύριο το Απόγευμα
13°C
Αύριο το Βράδυ