Βροχόπτωση

Η μέση βροχόπτωση πάνω από ολόκληρη την Κύπρο για το χρόνο ως σύνολο είναι περίπου 480 χιλιοστόμετρα (μέση τιμή για την περίοδο 1951-1980). Από τα στοιχεία που υπάρχουν η πιο χαμηλή βροχόπτωση στην Κύπρο ήταν 182 χιλιοστόμετρα κατά το υδρομετεωρολογικό έτος Οχτώβρης 1972 – Σεπτέμβρης 1973 και η πιο ψηλή 759 χιλιοστόμετρα το 1968-69.

Η επίδραση του αναγλύφου της ξηράς πάνω στην κατανομή της βροχόπτωσης είναι σημαντική. Η μέση ετήσια βροχόπτωση στις νοτιοδυτικές προσήνεμες περιοχές της οροσειράς του Τροόδους αυξάνεται από 450 περίπου χιλιοστόμετρα στους πρόποδες σε 1,100 χιλιοστόμετρα στην κορυφή του Ολύμπου. Στις υπήνεμες πλαγιές η βροχόπτωση ελαττώνεται σταθερά κατεβαίνοντας προς τα βόρεια και τα ανατολικά με τιμές μεταξύ 300 και 350 χιλιοστομέτρων στην κεντρική πεδιάδα και τις πεδινές νοτιοανατολικές περιοχές. Η οροσειρά του Πενταδακτύλου στο βόρειο τμήμα του νησιού προκαλεί σχετικά μικρή αύξηση στη βροχόπτωση που φτάνει στα 550 χιλιοστόμετρα στις κορυφογραμμές της.

Οι περισσότερες βροχές πέφτουν στην περίοδο από το Νιόβρη μέχρι το Μάρτη. Την άνοιξη και το φθινόπωρο οι βροχές είναι κυρίως τοπικές. Η βροχόπτωση του καλοκαιριού είναι πολύ χαμηλή, οι βροχές έχουν συνήθως τοπικό χαρακτήρα και πέφτουν στις ορεινές περιοχές και στην κεντρική πεδιάδα κατά τις πρώτες απογευματινές ώρες.

Χιονόπτωση συμβαίνει σπάνια στις πεδινές περιοχές και στην οροσειρά του Πενταδακτύλου, συμβαίνει όμως συχνά κάθε χειμώνα σε περιοχές της οροσειράς του Τροόδους με υψόμετρο πάνω από 1,000 μέτρα. Κατά μέσο όρο η πρώτη χιονόπτωση παρατηρείται μέσα στην πρώτη βδομάδα του Δεκέμβρη και η τελευταία γύρω στα μέσα του Απρίλη. Το χιόνι δεν καλύπτει μόνιμα το έδαφος σ΄ όλη τη διάρκεια του χειμώνα, για αρκετές όμως βδομάδες στους πιο ψυχρούς μήνες του χρόνου το ύψος του χιονιού είναι σημαντικό κυρίως στις βόρειες πλαγιές του Τροόδους. Μετά την τελευταία χιονόπτωση το χιόνι μπορεί να εξακολουθήσει να καλύπτει το έδαφος στις επόμενες δέκα μέχρι δεκαπέντε μέρες.

Η μέση βροχόπτωση στην Κύπρο στη διάρκεια του 20ού αιώνα και στις αρχές του 21ου εμφανίζει πτωτική τάση με μέσο ρυθμό ένα χιλιοστόμετρο το χρόνο.

Η μείωση της βροχόπτωσης εντοπίζεται κυρίως στο δεύτερο μισό του αιώνα, οπότε η συχνότητα ολιγομβρίας και ανομβρίας παρουσιάζεται αυξημένη σε σχέση με το πρώτο μισό του αιώνα. Αυτό φαίνεται στον Πίνακα 1 με την κατάταξη των υδρομετεωρολογικών ετών από το 1901-02 σε σχέση με την κανονική βροχόπτωση της περιόδου 1961-1990.

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 1

ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΣΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ (1961-1990)

Α/A
Σοβαρή
Ανομβρία
Ανομβρία
Ολιγομβρία
Περίπου
Κανονική
Περίπου Κανονική
Πολυομβρία
Μεγάλη
Πολυομβρία
Εξαιρετική
Πολυομβρία
≤ 70%
71-80%
81-90%
91-100%
101-110%
111-120%
121-130%
>130%
1
1901-02
1916-17
1915-16
1902-03
1903-04
1909-10
1913-14
1904-05
2
1931-32
1933-34
1927-28
1907-08
1905-06
1918-19
1922-23
1906-07
3
1932-33
1940-41
1956-57
1908-09
1910-11
1920-21
1928-29
1911-12
4
1963-64
1950-51
1959-60
1917-18
1912-13
1936-37
1930-31
1919-20
5
1972-73
1958-59
1971-72
1924-25
1914-15
1937-38
1938-39
1925-26
6
1990-91
1969-70
1978-79
1960-61
1921-22
1941-42
1942-43
1929-30
7
2007-08
1973-74
1981-82
1967-68
1923-24
1947-48
1944-45
1934-35
8
1989-90
1982-83
1970-71
1926-27
1949-50
1951-52
1952-53
9
1995-96
1983-84
1976-77
1935-36
1975-76
1961-62
1966-67
10
1996-97
1985-86
1977-78
1939-40
1979-80
1962-63
1968-69
11
1997-98
1993-94
1984-85
1943-44
1980-81
1974-75
12
1999-00
2004-05
1988-89
1945-46
1987-88
13
2005-06
1994-95
1946-47
1991-92
14
1998-99
1948-49
15
2000-01
1953-54
16
2006-07
1954-55
17
2010-11
1955-56
18
1957-58
19
1964-65
20
1965-66
21
1986-87
22
1992-93
23
2003-04
24
2008-09
25
2009-10

Παρόμοια εικόνα δίνουν και οι μέσες τιμές της βροχόπτωσης σε διάφορες τριακονταετίες: 1901-1930: 559 χιλιοστόμετρα, 1931-1960: 524 χιλιοστόμετρα, 1961-1990: 503 χιλιοστόμετρα, 1971-2000: 462 χιλιοστόμετρα. Η βροχόπτωση για την τελευταία τριακονταετία είναι κατά 17% χαμηλότερη από τη βροχόπτωση στην τριακονταετία 1901-1930.

Η μέση βροχόπτωση στην εικοσαετία του αιώνα είναι επίσης μεταξύ των χαμηλότερων τιμών για τις διάφορες δεκαετίες του αιώνα.

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2

ΕΤΗΣΙΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ (1991 – 2011)

Υδρομετεωρολογικό
΄Ετος
Ετήσια
Βροχόπτωση
(mm)
% Κανονικής
(1961 – 1990)
(%)
1991-1992
637
127
1992-1993
509
101
1993-1994
417
83
1994-1995
493
98
1995-1996
383
76
1996-1997
399
79
1997-1998
388
77
1998-1999
473
94
1999-2000
363
72
2000-2001
468
93
2001 -2002
604
120
2002-2003
561
112
2003-2004
545
108
2004-2005
412
82
2005-2006
360
72
2006-2007
479
95
2007-2008
272
54
2008-2009
527
105
2009-2010
546
109
2010-2011
465
92
Μέση τιμή
για τη δεκαετία
465
92