Κλιματικές Αλλαγές

Οι κλιματκές αλλαγές έχουν επηρεάσει σημαντικά και την Κύπρο. Οι αλλαγές είναι εμφανείς στην βροχόπτωση και στη θερμοκρασία.

Η μέση βροχόπτωση στην περίοδο 1991/92 – 2007/08 (17 υδρομετεωρολογικά έτη) είναι 457 mm ή κατά 9% χαμηλότερη από την κανονική (503 mm) της περιόδου 1961 – 1990.

Η μέση θερμοκρασία στην περίοδο 1991 – 2007 είναι 17.7οC ή κατά 0.5οC ψηλότερη από την κανονική (17.2C) της περιόδου 1961 – 1990.

Σύμφωνα με τους πιο πάνω ρυθμούς αναμένεται ότι μέχρι το 2030 η βροχόπτωση θα ελαττωθεί κατά 10-15% και η θερμοκρασία θα αυξηθεί κατά 1,0 – 1, 5οC σε σύγκριση με τιςκανονικές τιμές της περιόδου 1961-1990.