Επίσημο Δελτίο Καιρού Τμ. Μετεωρολογίας Κύπρου (Τελευταία Ενημέρωση)
Σήμερα
34°C
19°C
Απόψε
         
19°C
Αύριο το Πρωί
Αύριο το Απόγευμα
33°C
Αύριο το Βράδυ
Σήμερα
30°C
22°C
Απόψε
         
21°C
Αύριο το Πρωί
Αύριο το Απόγευμα
30°C
Αύριο το Βράδυ
Σήμερα
31°C
21°C
Απόψε
         
21°C
Αύριο το Πρωί
Αύριο το Απόγευμα
30°C
Αύριο το Βράδυ
Σήμερα
28°C
20°C
Απόψε
         
21°C
Αύριο το Πρωί
Αύριο το Απόγευμα
28°C
Αύριο το Βράδυ
Σήμερα
30°C
22°C
Απόψε
         
21°C
Αύριο το Πρωί
Αύριο το Απόγευμα
30°C
Αύριο το Βράδυ
Σήμερα
22°C
14°C
Απόψε
         
13°C
Αύριο το Πρωί
Αύριο το Απόγευμα
24°C
Αύριο το Βράδυ
Σήμερα
29°C
20°C
Απόψε
         
21°C
Αύριο το Πρωί
Αύριο το Απόγευμα
28°C
Αύριο το Βράδυ